Welkom op de website van SOLYLUNA

Santiago-  voor kinderen t/m 10 jaar.

Santiago – kinderen t/m 10 jaar.

Een Nederlands-Mexicaans initiatief gericht op het bieden van professionele begeleiding aan kinderen en hun ouders om zodoende hun leefsituatie te verbeteren. SOLYLUNA heeft twee dagverblijven opgezet voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen en jongeren in Mérida (Mexico).
In Mexico, een paar uur van de stranden van Cancún ligt Mérida, de hoofdstad van Yucatán. In deze stad, met ruim 1 miljoen inwoners, is een groot gebrek aan professionele opvang voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De Nederlandse Marian Hylkema, die jarenlang in Mérida woonde, heeft begin 1999 een dagverblijf met de naam SOLYLUNA voor deze kinderen opgezet.

Kerstfeest december 2012

Kerstfeest december 2012

Inmiddels zijn er twee dagverblijven, een voor de kinderen t/m 10 jaar en een voor de jongeren vanaf 11 jaar, zodat beter kan worden ingegaan op hun specifieke behoeftes. Momenteel worden er bijna 50 kinderen en jongeren opgevangen door een team van professionals. Het project wordt voor de helft betaald uit donaties vanuit Mexico. De gemeente Mérida geeft ook steun door een groot deel van de huur van een van de twee panden te betalen. Daarnaast verwijst de gemeente ouders en kinderen door. Privépersonen, bedrijven en organisaties uit Mexico dragen bij in de vorm van donaties, projectsubsidies, gratis diensten (artsen en therapeuten) en materialen.

Hidalgo - voor jongeren

Hidalgo – voor jongeren

Het dagverblijf heeft meerdere doelen. Hoofddoel is het verbeteren van het functioneren van de kinderen en jongeren door intensieve en professionele begeleiding. Door te zorgen voor betere voeding en door voorlichting te geven aan de ouders over voeding en de omgang met hun kind verbeteren hun leefomstandigheden. Ten tweede wil de stichting de economische situatie verbeteren van de gezinnen met een gehandicapt kind, vaak met alleenstaande moeders. Hen wordt de mogelijkheid gegeven het huis uit te gaan en geld te verdienen wanneer hun kinderen worden opgevangen.
Om al deze doelen te realiseren zijn financiële bijdragen nodig. De exploitatiekosten van de opvang bedragen ongeveer 160.000 euro per jaar. Dit betreft voornamelijk de salarissen van het team begeleiders, huisvestingskosten en voeding. De bureaukosten aan Nederlandse kant bedragen gemiddeld slechts 4 % van de inkomsten. Dat is een van de redenen waarom SOLYLUNA is goedgekeurd door het Centraal Bureau Fondsenwerving. SOLYLUNA is door de belastingdienst aangemerkt als een ‘Algemeen nut beogende instelling’, zodat giften aftrekbaar zijn. Het bestuur van de stichting bestaat volledig uit vrijwilligers.